Time: 0.0001 Seconds\n

TEATERFESTIVALEN REXIT 9.-12.5.

Viirus, Busholmen - Jätkäsaari

TEATERFESTIVALEN REXIT 9.-12.5.
Kohteen nimi: TEATERFESTIVALEN REXIT 9.-12.5.
Osoite: Busholmen Jätkäsaari, 00220,Helsinki
Tapahtuma-aika:
12.05.2019 - 12.05.2019

Katso kartta isompana

Esittely:

Genom Teaterfestivalen Rexit avslutas Kulturfondens treåriga strategiska projekt REKO – för ny dramatik på svenska i Finland. Festivalen lyfter de sju sista pjäserna som ännu inte framförts för publik. De producerande instanserna är Rexitfestivalen, Teater Mars och Novias teaterutbildning i Jakobstad. Rexit producerar fyra pjäser av Robert Åsbacka, Andreas Westerberg, Jolin Slotte och Mikael Sjövall. Teater Mars producerar två pjäser av Karin Tötterman och Johan Fagerudd. Novia producerar en pjäs av Maria Kallio.

De medverkande regissörerna innefattar Joakim Groth, Gabriele Alisch, Oskar Silen, Andreas Westerberg, Arn-Henrik Blomqvist samt Marielle Eklund-Vasama.
Scenografer är Mimmi Resman och Lasse Idman. Kompositör för en produktion är Leif Jordansson från Sverige.

Festivalen ordnas 9-12.5.2019 i samarbete med Teater Mars, Novia och Kompani Nord.

Språk Svenska
Längd 80-120 min
Information www.viirus.fi/ +358 (0)9 440 224 / viirus@viirus.fi

Rexitin kautta, Kulturfondenin kolmevuotinen strateginen hanke Reko – för ny dramatik på svenska i Finland päättyy. Rexit tuottaa neljä näytelmää Robert Åsbackalta, Andreas Westerbergiltä, Jolin Slottelta ja Mikael Sjövallilta. Teater Mars tuottaa kaksi näytelmää Karin Töttermanilta ja Johan Fageruddilta. Yrkeshögskolan Novia tuottaa yhden näytelmän Maria Kalliolta. Ohjaajiin kuuluu Mirelle Eklund-Vasama, Joakim Groth, Gabriele Alisch, Oskar Silen, Andreas Westerberg, Arn-Henrik Blomqvist ja Anne Nimell. Lavastajat ovat Mimmi Resman ja Lasse Idman. Leif Jordansson toimii säveltäjänä.

Festivaali Viiruksessa 9.-12.5.2019
Kieli Ruotsi
Kesto 80-120 min
Tiedustelut: www.viirus.fi/ +358 (0)9 440 224 / viirus@viirus.fiFÖRESTÄLLNINGAR / ESITYKSET

LEVANDE OCH DÖDA
Far, son, mor, bror. Men hur hänger allt ihop? En familj någonstans i Österbotten ägnar sig åt skogsnäring. Spåren löper från krigstid till nutid, från vårdhem till BB. Levande och döda är en berättelse om kärlek och skogsbruk och spåren vi lämnar.

Föreställningen framförs 9.5 kl. 20:00 och 11.5 kl. 12:00.
Författare Robert Åsbacka
Regissör Oskar Silén
Scenografer Lasse Idman, Mimmi Resman
Dramaturg Per Ehrström
Ljudplanering Amanda Blomqvist
Ljusplanering Kristian Palmu
På scenen Thomas Backlund, Jussi Järvinen, Julia Korander, Nicke Lignell, Johanna af Schultén, Marc Svahnström

Esitykset 9.5. klo 20:00 ja 11.5. klo 12:00.
Työryhmä Robert Åsbacka, Oskar Silén, Lasse Idman, Mimmi Resman, Amanda Blomqvist, Kristian Palmu , Thomas Backlund, Jussi Järvinen, Julia Korander, Nicke Lignell, Johanna af Schultén, Marc Svahnström


**
ALLENA SALIGGÖRANDE
Allena saliggörande – fragment av en familj är en pjäs om ensamhet och rädslan för att bli ensam och övergiven. Händelserna utspelar sig i ett kök, i hytten till en långtradare, på en ändlös landsväg och i lekens värld. Icke Picke Pö, vi ska alla dö.

Föreställningen framförs 9.5 kl. 18:00 och 11.5 kl. 16:00.
Författare Jolin Slotte
Regissör Anne Nimell
Scenografer Lasse Idman, Mimmi Resman
Ljudplanering Amanda Blomqvist
Ljusplanering Kristian Palmu
Föreställningsdramaturg Henriikka Himma
På scenen Anja Bargum, Wilhelm Grotenfelt, Milla Kangas och Matti Raita

Esitykset 9.5. klo 18:00 ja 11.5. klo 16:00.
Työryhmä Jolin Slotte, Anne Nimell, Lasse Idman, Mimmi Resman, Amanda Blomqvist, Kristian Palmu


**
AYN
Ayn är en mörk komedi, en science fiction i kontorsmiljö, där ekonomiseringen av samhället trängt undan de flesta andra mänskliga värderingar. Företaget Fountainhed tänker styra in en asteroid på omloppsbana kring jorden för att kunna utvinna värdefulla grundämnen. Till sin hjälp har företaget i misstag anställt Vasabon Pontus Torvalds, i tron att han är datageniet Linus Torvalds.
Pjäsen undersöker de problem som vi, de individualiserade, konkurrensutsatta och marknadsdrivna, ställs inför i en tid där till och med ett överhängande klimathot reduceras till en parameter i en ekonomisk lönsamhetsanalys

Föreställningen framförs 10.5 kl. 20:00 och 12.5 kl. 12:00.
Författare och regissör Andreas Westerberg
Scenografer Lasse Idman, Mimmi Resman
Ljudplanering Amanda Blomqvist
Ljusplanering Kristian Palmu
På scenen Thomas Backlund, Gogo Idman, Jussi Järvinen, Samuel Karlsson, Thomas Lundin, Linda Mattsson, Kira-Emmi Pohtokari, Marc Svahnström

Esitykset 10.5. klo 20:00 ja 12.5. klo 12:00.
Työryhmä Andreas Westerberg, Lasse Idman, Mimmi Resman, Amanda Blomqvist, Kristian Palmu, Thomas Backlund, Gogo Idman, Jussi Järvinen, Samuel Karlsson, Tomas Lundin, Linda Mattsson, Kira-Emmi Pohtokari, Marc Svahnström


**
SVEK I AIBOLAND
Nuckö, nordvästra Estland 1948. Den sovjetiska ockupationsmakten påtvingar en kollektivisering av jordbruket på den estländska svenskbygden. Politruker gästar byarna för att sondera terrängen och hitta bundsförvanter. Rädslan vilar som en våt, mörk filt över en landsbygd som till stora delar har avfolkats under andra världskriget. Det gäller att välja sida och lägga sina kort rätt för att inte råka illa ut.
Pjäsen Svek i Aiboland är en spionhistoria som handlar om vänskap, makt och förtryck. Vi får följa med det lilla livet på landsbygden i Sovjetestland som blir indraget i det kalla krigets förvecklingar. Pjäsen visar hur vänskapen sätts på prov i ett totalitärt system där principer och valfrihet smulas sönder till pragmatiska beslut som leder huvudpersonerna vilse. Svek är inte alltid ett medvetet val. Hur känner man igen samvetets röst ifall omständigheterna är svekfulla?

Föreställningen framförs 10.5 kl. 18:00 och 12.5 kl. 14:30.
Författare Mikael Sjövall
Regissör Arn-Henrik Blomqvist
Scenografer Lasse Idman och Mimmi Resman
Ljudplanering Amanda Blomqvist
Ljusplanering Kristian Palmu
Kompositör Leif Jordansson
På scenen Jon Henriksen, Edith Holmström och Martin Åkesson

Esitykset 10.5. klo 18:00 ja 12.5. klo 14:30.
Työryhmä Mikael Sjövall, Arn Henrik Blomqvist, Lasse Idman, Mimmi Resman, Amanda Blomqvist, Kristian Palmu , Leif Jordansson, Jon Henriksen, Edith Holmström, Martin Åkesson


**
NÅGOT MAN KUNDE HA GJORT
En gammal människa blickar bakåt i livet och ser med smärtsam tydlighet de vägval som format hennes liv.
En inte fullt lika gammal människa tar Gud till hjälp för att slippa blicka bakåt.
En utomstående blir indragen och försöker orientera sig i kaoset med hjälp av ett öppet sinne och vänlighet.
Något man kunde ha gjort är en pjäs om att välja – och om att leva med konsekvenserna av de val man gjort.

Föreställningen framförs 11.5 kl. 14:30 och 12.5 kl. 20:00.
Författare Karin Tötterman
Regissör Marielle Eklund-Vasama
Scenografi Marielle Eklund-Vasama, Jere Kolehmainen
Ljusplanering Jere Kolehmainen
Ljudplanering Jere Kolehmainen och Amanda Blomqvist
På scenen Jonna Nyman, Emil Grudemo El Hayek, Sue Lemström och Jan-Christian Söderholm

Esitykset 11.5. klo 14:30 ja 12.5. klo 20:00.
Työryhmä Karin Tötterman, Marielle Eklund-Vasama


**
LENA GRANBERGS FALL
Medelålders kvinna faller fritt efter att mannen åkt fast för förskingring.
Föreställningen framförs 11.5 kl. 20:00 och 12.5 kl. 16:00.
Författare Johan Fagerudd
Regissör Joakim Groth
På scenen Marika Parkkomäki, Niklas Häggblom, Wilhelm Enckell, Alexandra Häggman, Åsa Nybo och Paul Holländer

Esitykset 11.5. klo 20:00 ja 12.5. klo 16:00.
Työryhmä Johan Fagerudd, Joakim Groth, Marika Parkkomäki, Niklas Häggblom, Wilhelm Enckell, Alexandra Häggman, Åsa Nybo, Paul Holländer


**
CIRKELTRÄNING
Vad är nu kärlek, egentligen. Och hur känns den? Om man mest blir trött och arg och ledsen – är det kärlek då? Är kärleken en god och helande kraft, eller är den ett pågående arbete som mest verkar gå ut på att göra samma slags rörelser igen och igen och igen och igen; som ett slags cirkelträning? Men till vems nytta?

Föreställningen framförs 11.5 kl. 18:30 och 12.5 kl. 18:30.
Författare Maria Kallio
Regissör Gabriele Alisch
Scenografi arbetsgruppen
Dräkter arbetsgruppen
Ljusplanering arbetsgruppen
Ljudplanering arbetsgruppen
Ljus- och ljudteknik Jonatan Jansson
På scenen Årskurs två, Novia scenkonst; Victoria Drugg, Julia Hellén, Domnike Himonas, Isak Järnmark, Viktoria Kasprik (Erasmus stud. från Tyskland), Teemu Kippola, Luisa Marschewski (Erasmus stud. från Tyskland), Rosanna Nyberg, Henrik Olsson och Vincent Saares.

Esitykset 11.5. klo 18:30 ja 12.5. klo 18:30.
Työryhmä Maria Kallio, Gabriele Alisch, Jonatan Jansson, Victoria Drugg, Julia Hellén, Domnike Himonas, Isak Järnmark, Viktoria Kasprik, Teemu Kippola, Luisa Marschewski, Rosanna Nyberg, Henrik Olsson, Vincent Saares


Kommentoi